Sitthiphorn Anthawonksa

Pseudo-classes อย่างไรกับ Link หลากสี

Pseudo-classes ไม่จำเป็นต้องมีเพียงคลาสเดียวใน CSS ไฟล์ ได้ แต่ชื่อคลาสต้องไม่ซ้ำกัน ซึ่งในเรื่องน้ำ ผมขอยกตัวอย่างการใช้ Pseudo-classes หลายๆแบบให้เห็นสักเล็กน้อย สำหรับผู้ที่ยังมึนงงอยู่ ว่าจะจัดการกับ ตัวหนังสือที่เป็นลิงค์ในหน้าเดียวกัน แต่ยากให้มันมีหลายๆ สียังไง,/p>

ในการเขียน CSS ของผมไม่ว่าจะนำไปใช้สำหรับเว็บใด หรือหน้าเพจพิเศษ ไหนก็ตาม ผมจะกำหนด Pseudo-classes หลักเพื่อให้เป็น ฐานของการลิงค์ ของเว็บเสมอ คือ ถ้าในคลาสอื่นๆ ไม่ได้มีการเรียกใช้ Pseudo-classes พิเศษใดๆ ที่เฉพาะเจาะจงออกไปแล้ว ลิงค์ ทุกลิงค์ จะแสดงผลออกมาลักษณะเหมือนกัน

เริ่มเขียน CSS | selector { property: value;}

Selector

คือส่งแรกที่สุดที่ควรรู้ แล้วคืออะไรหว่า ชื่อคลาส ชื่อไอดี หรือ [X]HTML tag ใดๆ ใน CSS นั้น เรียกว่า Selector ครับ

โดย คลาส นั้นใช้ . (ดอท) ในการบ่งบอกว่าเป็นคลาส ส่วน ไอดี นั้นใช้ # (ชาร์พ) เป็นตัวบอกว่านี่คือไอดีนะ ส่วน html tag หรือ ใส่มันลงไปโต้งๆ เลยครับ เช่น body (ส่วนของ body) หรือ img (รูปภาพ)

Property

คือชื่อคุณสมบัติของ css เช่น width, height, position ฯลฯ

Values

คือค่าของ property นั้นๆ ครับ เช่น 500px สำหรับความกว้าง

Back to Top