css comment

Tag: css comment

Selectors และ การคอมเม้นท์ใน css

การเขียน CSS สำหรับ XHTML selector ใน css ไฟล์นั้นเหมาะกับการใช้ในกรณีที่เราต้องการ ควบคุมการแสดงผลร่วมกันในหลายๆ หน้าของเว็บเช่น การสั่ง body หรือ การสั่ง IMG การเขียน css แบบ External ที่สำคัญเราควรกำหนดค่า body, img, Pseudo-classes, table,td และอื่นๆ ที่เราต้องการไว้ก่อน

เช่น ถ้าเราเขียน

body { 
background-color: #000000;
} 
img {
border: 0;
} 

เมื่อเรานำ ไฟล์ css ไปใช้กับหน้าเว็บใดๆ แล้ว จะได้ค่า พื้นหลังของทุกหน้าเป็นสี #000000 และภาพทุกภาพที่มีอยู่ในแต่ละหน้า จะไม่มี เส้นขอบ และเมื่อเราไปใช้ tag <img src="" alt=""> เราไม่ต้องกำหนด border="0" ในแทกอีกที เพราะ css จัดการให้เรียบร้อยแล้ว และวิธีการกำหนด IMG ให้ border: 0; ใน css ไฟล์ลักษณะนี้ นอกจากจะช่วยไม่ให้ต้องเขียน border="0" ใน html แล้ว เวลาที่เราทำลิงค์จากภาพ ใน IE ก็จะไม่ปรากฎ ขอบสีน้ำเงินขึ้นด้วยครับ

Back to Top