เริ่มเขียน CSS | selector { property: value;}

Selector

คือส่งแรกที่สุดที่ควรรู้ แล้วคืออะไรหว่า ชื่อคลาส ชื่อไอดี หรือ [X]HTML tag ใดๆ ใน CSS นั้น เรียกว่า Selector ครับ

โดย คลาส นั้นใช้ . (ดอท) ในการบ่งบอกว่าเป็นคลาส ส่วน ไอดี นั้นใช้ # (ชาร์พ) เป็นตัวบอกว่านี่คือไอดีนะ ส่วน html tag หรือ ใส่มันลงไปโต้งๆ เลยครับ เช่น body (ส่วนของ body) หรือ img (รูปภาพ)

Property

คือชื่อคุณสมบัติของ css เช่น width, height, position ฯลฯ

Values

คือค่าของ property นั้นๆ ครับ เช่น 500px สำหรับความกว้าง

ภาพประกอบ ด้านล่างครับ

ภาพตัวอย่าง การเขียน selectoพ property และ value

Back to Top

8 Responses to เริ่มเขียน CSS | selector { property: value;}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top