link

Tag: link

Pseudo-classes อย่างไรกับ Link หลากสี

Pseudo-classes ไม่จำเป็นต้องมีเพียงคลาสเดียวใน CSS ไฟล์ ได้ แต่ชื่อคลาสต้องไม่ซ้ำกัน ซึ่งในเรื่องน้ำ ผมขอยกตัวอย่างการใช้ Pseudo-classes หลายๆแบบให้เห็นสักเล็กน้อย สำหรับผู้ที่ยังมึนงงอยู่ ว่าจะจัดการกับ ตัวหนังสือที่เป็นลิงค์ในหน้าเดียวกัน แต่ยากให้มันมีหลายๆ สียังไง,/p>

ในการเขียน CSS ของผมไม่ว่าจะนำไปใช้สำหรับเว็บใด หรือหน้าเพจพิเศษ ไหนก็ตาม ผมจะกำหนด Pseudo-classes หลักเพื่อให้เป็น ฐานของการลิงค์ ของเว็บเสมอ คือ ถ้าในคลาสอื่นๆ ไม่ได้มีการเรียกใช้ Pseudo-classes พิเศษใดๆ ที่เฉพาะเจาะจงออกไปแล้ว ลิงค์ ทุกลิงค์ จะแสดงผลออกมาลักษณะเหมือนกัน

Back to Top