CSS4

ใช้ HSL แทน RGB หรือ HEX กันไหม

ตั้งแต่สมัยพระเจ้าสามหำ สีทั้งสองโพรไฟล์นั้นสร้างมาเพื่อให้นักพัฒนาเอาไว้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ไม่ได้ต้องการเน้นให้คนอ่านรู้เรื่องมากนัก เหล่านักวิจัยคอมพิวเตอร์กราฟฟิคจึงสุมหัวและหยุมหัวกันตั้งแต่ปี 1970 พัฒนาระบบสีที่เอามาใช้ข้างเคียงกับ RGB ไม่ใช่เอามาทดแทน

CSS4 มาแล้ว เปิดหัวกับ CSS Selectors Level 4

เมื่อวันที่ ทาง W3C ได้ประกาศ Working Draft สำหรับ CSS4
ออกมาอีก 1 หมวด ซึ่งนั่นก็คือ CSS4 ที่เป็น Selectors นั่นเอง

อะไรนะ CSS4 อีกแล้วเหรอเนี่ย!!! หลายคนคงอยากอุทานออกมาเป็นภาษามนุษย์ต่างดาว เพราะทุกวันนี้ CSS3 เรายังไม่ได้ใช้กันจนหมดทุกหมวดหมู่เลย ทำไมมันก้าวไปถึงขั้น CSS4 กันแล้ว

ผมขอย้อนกลับไปยัง CSS2, CSS2.1 จนมาถึง CSS3 กันก่อนนะครับ

Back to Top