Web Front-End Engineer

Front-End Engineer เร็วส์ แรง แม่นยำ

ไม่ใช่เฉพาะคนที่จะมาเป็น Front-end Engineer เท่านั้นที่ต้องคำนึงถึงสิ่งนี้ ทุกๆ คนที่มีส่วนร่วมก็ต้องพึงระลึกไว้เสมอ เวลาที่เราต้องเริ่มเขียน CSS หรือ JavaScript สิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ก็คือ ขยะที่เกิดจากการไม่ได้วางแผนที่ดีก่อนที่จะลงมือเขียน ผมขอแนะนำก่อนที่จะลงมือเขียนเหี้ย ห่าอะไรลงไป ให้วางโครงสร้างการ import และการรวมไฟล์เอาไว้ก่อน

ชีวิต Front-End ไม่ได้ง่าย แต่ก็ไม่มีใครบอกว่ามันยาก

ยังจำกันได้ไหมสมัยเก่าที่เรายังนั่งใช้ image ready ตัด HTML และ CSS ออกมาจาก Adobe Photoshop แล้วก็ส่งต่อหน้าเว็บไปให้ Programer จัดการ ถัดมาไม่นานเราก็เริ่มมีมนุษย์จำพวกเขียน div เข้ามาแทน ดริ๊ฟท์กันกระจายกลายเป็นเมืองแห่ง div ถือได้ว่าเฟื่องฟูครับ เฟื่องฟูมากกับการรับตัดหน้าเว็บด้วย div ราคาหน้าละสามร้อยห้าสิบบาท เรียกได้ว่าวงการสั่นสะเทือนเลือนลั่น พร้อมๆ กับการย้อมแมวว่าเขียน div แล้ว SEO มากันเพียบแน่นอน Google เจอเราภายใน 800 มิลลิเซคคั่น

Back to Top