hsl

Tag: hsl

ใช้ HSL แทน RGB หรือ HEX กันไหม

ตั้งแต่สมัยพระเจ้าสามหำ สีทั้งสองโพรไฟล์นั้นสร้างมาเพื่อให้นักพัฒนาเอาไว้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ไม่ได้ต้องการเน้นให้คนอ่านรู้เรื่องมากนัก เหล่านักวิจัยคอมพิวเตอร์กราฟฟิคจึงสุมหัวและหยุมหัวกันตั้งแต่ปี 1970 พัฒนาระบบสีที่เอามาใช้ข้างเคียงกับ RGB ไม่ใช่เอามาทดแทน

Back to Top