class

Tag: class

การใช้ชื่อ Class ของ HTML ร่วมกัน และการตั้งชื่อ Class ID ตามกลุ่มข้อมูล

ตัวอย่างภาพบทความ class และ id

ก่อนหน้านี้ผมได้เขียนบทความ เรื่อง “แนวคิดการตั้งชื่อ Class และ ID ใน HTML เพื่อ Web 4.0” เอาไว้ ซึ่งเวลาก็นานพอสมควร ส่วนใหญ่บทความที่ผมเขียน มันมักจะไม่จบในตอน ซึ่งจะมีการแนะนำให้รออ่านในตอนต่อไป แล้วตอนต่อไป มันก็ไม่ยอมเขียนสักที บทความนี้ก็เช่นกันครับ เป็นบทความตอนต่อ ที่ต้องใช้เวลาร่วม 1 ปี จนสามารถเกิดขึ้นได้

ถึงแม้ว่า ผ่านมา 1 ปีแล้ว ผมก็ยังเชื่อว่า เนื้อหานั้นก็ยังไม่สายเกินไปอยู่ดี เพราะส่วนใหญ่ ไทซีเอสเอส มักจะเขียนบทความในฝัน กว่าที่พวกผมจะตื่นจากฝันมาเขียนบทความนอกฝันก็หลายปี แต่ตั้งแต่นี้ไป พวกผมคงเขียนบทความที่อ่านกันแล้วเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นให้เหมาะสมกับประเทศที่กำลังพัฒนา และจะกำลังพัฒนาต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเมืองไทยของเรา

แนวคิดการตั้งชื่อ Class และ ID ใน HTML เพื่อ Web 4.0 ตอนที่ 1

ปฏิเสธไม่ได้ว่า สิ่งที่ยากที่สุดสิ่งหนึ่งในการเขียน HTML และ CSS คือ การตั้งชื่อ Class และ ID ถึงแม้ว่า ในตอนนี้จะหมดยุคของการตั้งชื่อ Class เพื่อเขียน CSS แล้วก็ตาม เราสามารถเขียน Combinator selectors หรือ Simple selectors แบบ Type Selector ผสมกับ Child Selector กันไปได้ใน CSS2.1 ถึงกระนั้น เราก็ยังจำเป็นต้องสร้าง Class เพราะว่า การตั้งชื่อ Class และ ID ไม่ได้เกี่ยวอะไรโดยตรงกับ CSS

Class และ ID เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในยุคของ Web 4.0 (อย่างช้า ก็ 5.0) เป็นต้นไป เพราะ หน้าเว็บนั้นๆ หรือเอกสารนั้นๆ จะถือตนเป็นฐานข้อมูล HTML ด้วยตัวของมันเอง กฎของเว็บยุคใหม่ สามารถอนุญาตให้เข้าถึง และ Share ข้อมูลกันได้จากหน้าเว็บโดยตรง เช่น นาย ก ไก่ ทำเว็บเกี่ยวกับ "การปลูกผักสวนครัว" นาย ข ไข่ ทำเว็บเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา นาย ค "ทำเว็บเกี่ยวกับการ ทำอาหาร" ทั้งสามคนนี้ สามารถที่จะ เขียนชุดภาษาคอมพิวเตอร์ใดๆ เพื่อที่จะไป เก็บข้อมูลจากหน้าเว็บ ตามที่เว็บนั้นๆ "ได้ Markup เอาไว้อย่างถูกวิธี และแยก Class และ ID ของข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ" ทั้งนี้ สามคนข้างต้น ต้องมีการตกลงเรื่องการเสนอข้อมูลทางกฎหมายต่อไป ว่าจะเอาไปแสดงยังไง อ้างอิงยังไง แต่เรื่องความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ "เซอร์ ทิม เบอร์นเนอส ลี" ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่า เรื่องความเสี่ยงของการเข้าไปนำข้อมูลจากหน้าเว็บของคนอื่น แล้วเอาออกมาใช้นั้น จะทำอย่างไร หรือมีมาตรการใด เพื่อเป็นรับรองได้ว่า ไม่ได้เป็นการทำเพื่อการโกง แฮ๊ก ล่วงเกินข้อมูลของผู้อื่น

การเขียน Attribute Class อย่างสื่อความหมาย

บางคน หรือหลายคน หรือส่วนใหญ่ เอาเป็นว่าส่วนใหญ่แล้วกันครับ สำหรับคนที่รู้สึกด้วยตังเองแบบไม่อ้างตนว่าเขียน HTML เป็น คงรู้กันว่า class ของ HTML ไม่ได้เอาไว้ให้ CSS ใช้งานเป็นหลัก

class ของ HTML คือภาษา HTML ไม่เกี่ยวกับภาษา CSS ภาษา CSS นั้นมาขอใช้งานภาษา HTML ด้วยการสั่งงานผ่าน HTML Attribute ที่ชื่อ class เท่านั้น และหรือในกรณีเดียวกัน CSS ก็ขอเอี่ยวกับ Attribute id ของ HTML ไปด้วย

อย่างที่บทความก่อนหน้านี้เรื่อง class ที่ รดิส ได้เขียนเอาไว้ เรื่อง "attribute class และ การใช้งานอย่างถูกต้อง" class ของ HTML มีเอาไว้เพื่อจำแนก "ของที่มีอยู่ในหน้าเอกสาร ที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกัน" ส่วน id มีเอาไว้เรียกชื่อเพื่อระบุการมีตัวตอนของ ของ แต่ละชิ้น เช่น ในห้องเรียนชั้น ม.5 ห้อง 5/3 มีเด็กแนวกลุ่มหนึ่ง ชื่อ "เกรียนเมพ" ในกลุ่มนั้น มีนักเรียนชาย5 คน นักเรียนหญิง 5 คน ถ้าเรามาเขียน HTML ก็จะจำแนกออกเป็นสอง classes คือ class="นักเรียนชาย" และ class="นักเรียนหญิง"

การใช้ Padding

เราสามารถกำหนด ขอบใน หรือ padding ให้กับ HTML Element ได้ทั้ง 4 ด้าน ด้วยความกว้างแตกต่างกัน padding คือระยะห่างจากขอบในของ box model กับเนื้อหาข้างใน หรือ box ที่อยู่ข้างใน

การกำหนด padding กับ class ต้องนับรวมกันทั้งหมด ถือเป็นความกว้างเดียวกัน เช่น ถ้าเราจะสร้าง คลาส 1 คลาส ให้มีความกว้าง 500px ระยะห่างจากขอบซ้ายและขวา ฝั่งละ 5px หรือ padding ซ้าย-ขวา-บน-ล่าง 5px จะได้ดังนี้

Back to Top