ul

Tag: ul

List หรือ ข้อมูลที่เป็นลิสต์ (ol, ul, dl)

ในขั้นต้นของการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำมาทำเป็น list ในรูปแบบต่างๆ ความเข้าใจในพื้นฐานของความเป็น list คือสิ่งสำคัญ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนคือ list ที่ต้องเรียงลำดับ (ol) อันไหนคือ list ที่ไม่ต้องเรียงลำดับ (ul)

ol, ul, li

สิ้นสุดกันทีกับการใช้ ตาราง ผิดที่ผิดเวลา หลายคนคงเคยเป็นเหมือนผม ตอนหัดทำเว็บใหม่ๆ หรือทำเว็บจนชิน

Back to Top