list

Tag: list

การทำลิสต์รูปภาพขนาดย่อ โดยที่ไม่มีเครื่องมือย่อขนาด ด้วย css

ตัวอย่างการเขียนลิสต์รูปภาพ

ผมยังนั่งงงอยู่กับชื่อหัวข้อบทความที่ผมเพิ่งตั้งไป เพราะไม่รู้จริงๆ ว่าจะตั้งชื่อบทความนี้ว่ายังไง อาจจะด้วยเรื่องของความด้อยในด้านภาษาไทย ไม่แกร่งในภาษาอังกฤษ หัวเรื่องบทความก็เลยออกมาในลักษณะนี้ ในเมื่อหัวข้อเรื่องไม่สามารถที่จะอธิบายให้เห็นภาพได้ เอาเป็นว่า ดูภาพตัวอย่าง แล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆ สาธยายเอาเองแล้วกันครับ

List หรือ ข้อมูลที่เป็นลิสต์ (ol, ul, dl)

ในขั้นต้นของการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำมาทำเป็น list ในรูปแบบต่างๆ ความเข้าใจในพื้นฐานของความเป็น list คือสิ่งสำคัญ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนคือ list ที่ต้องเรียงลำดับ (ol) อันไหนคือ list ที่ไม่ต้องเรียงลำดับ (ul)

ol, ul, li

สิ้นสุดกันทีกับการใช้ ตาราง ผิดที่ผิดเวลา หลายคนคงเคยเป็นเหมือนผม ตอนหัดทำเว็บใหม่ๆ หรือทำเว็บจนชิน

Back to Top