h4

Tag: h4

h1, h2, h3, h4, h5, h6, p

การให้ความสำคัญแก่หัวข้อ และการเลือกใช้ elements 1-6 ใน xhtml ถือได้ว่าสำคัญไม่น้อยเหมือนกันครับ ข้อดีอีกอย่างของการเลือกใช้ h สำหรับหัวข้อนั้นคือระบบเสิร์ชเอ็นจิ้นต่างๆ จะให้ความสำคัญกับข้อมูลที่อยู่ใน h1 ไล่ไปจนถึง h6 ก่อน ซึ่งเป็นการช่วยให้ bots ต่างๆ เข้าค้นหาข้อมูลในเว็บเราได้ง่ายขึ้นด้วยครับ

การนำไปใช้แค่เพียงพิมพ์

<h1>หัวข้อนี้สำคัญระดับพันล้าน</h1>

<h2>หัวข้อนี้สำคัญระดับร้อยล้าน</h2>

<h3>หัวข้อนี้สำคัญระดับล้าน</h3>

<h4>หัวข้อนี้สำคัญระดับแสน</h4>

<h5>หัวข้อนี้สำคัญระดับหมื่น</h5>

<h6>หัวข้อนี้สำคัญระดับพัน</h6>

Back to Top