Web Standard: อะไรอีกหละ?

เมื่อผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์ ต้องพัฒนาซอฟท์แวร์ตัวเองภายใต้มาตรฐานของ W3C เพื่อให้รองรับมาตรฐานเดียวกัน

แต่ถ้าเราทำเว็บไม่เข้ากับมาตรฐาน W3C แล้วเว็บของเราจะแสดงผลสมบูรณ์ได้เยี่ยงไร ถ้าเราไม่ทำเว็บเข้าสู่มาตรฐาน

ในเมื่อ W3C เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและกำหนดมาตรฐาน HTML, XHTML, CSS, DOM, XML,…….,

มีเหตุผลกลใดอีก ที่เราต้องแย้งเพื่อที่จะไม่ทำเว็บเขาสู่มาตรฐาน

แค่นั้นครับ ง่ายๆ สั้นๆ เห็นภาพ แต่อาจจะไม่ได้ใจความ

มันยากมากไหม ที่จะต้องทำความเข้าใจในการศึกษาเรียนรู้ คำตอบก็คือ มันไม่ยากเลย แต่ผมสงสัยเรื่องของการที่ต้องทำใจให้อยากจะศึกษามากกว่า ถ้าใจไม่อยากก็คงยากที่จะเปิดรับ

ผมไม่อยากได้ยินคำว่า “เดี๋ยวค่อยทำ” “ตอนนี้ยังไม่คนคนต้องการ” “ทำไปก็เหนื่อยเปล่าๆ” และอื่นๆ สารพัดคำพูดที่ฟังแล้วรู้สึกว่า เราไม่จำเป็นต้องศึกษา แค่เพียงเอามันมาหากินก็พอ นึกถึงลูกหลานในอนาคตบ้างเฮอะพี่น้องเอ้ย

ด้วยความที่ ในอนาคตอันใกล้นี้ เว็บไซท์มันจะไม่ได้อยู่แต่ในจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวอีกต่อไป คอเกมส์ทั้งหลายอาจจะเคยลิ้มลอง อัพเดท PS3, Wii, Xbox360 กันทางเครื่องเกมกันบ้างแล้ว ด้วยการใช้เครื่องเกมเข้าอินเทอร์เน็ต และใช้ TV เป็นจอแสดงผล

และเครื่องโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่กำลังทยอยวางขายตลาดในประเทศไทย (ต่างประเทศขายกันเมื่อชาติก่อน) ตอนนี้มี พอร์ตสำหรับเชื่มต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรงและจะสามารถใช้ TV เข้าเว็บได้ เมื่อเทคโนโลยีในประเทศพร้อม! ซึ่งมันกำลังจะมา แต่ว่า……..ช้า แอนนิมอล มาก
เมื่อเว็บไซท์ หน้าเดียว ต้องแสดงผลหลายอุปกรณ์ เช่นวันข้างหน้า คุณอาจจะใช้ TV, PDA, มือถือ, เครื่องเกม, เครื่องปริ้นท์, เปิดผ่านโปรเจ็คเตอร์ และอีกสารพัดอุปกรณ์ ไม่แน่ กระทะและตู้เย็นอาจจะต้องมีพอร์ตสำหรับอัพเดทซอฟแวร์ เช่น ตู้เย็นนายมีเวอร์ชั่น 1.5 อัพเดทซอฟแวร์กำจัดกลิ่นเพิ่มเติม

คุณสามารถเขียนเว็บหน้าเดียว แต่ให้แสดงผลให้ดูดีได้ทั้งหมดทุกอุปกรณ์ด้วยพลังของ Web Standard

พร้อมหรือยัง?

มีความสุขกับการใช้ชีวิตครับ

Back to Top

7 Responses to Web Standard: อะไรอีกหละ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top