text

Tag: text

HTML5 Text-level semantics

html5's wbr tag displayed in web broesers

HTML5 Text-level semantics คือการเอากลุ่มของภาษา html4 ผสมกับ xhtml2 แล้วเอาสิ่งที่มีมาตีความใหม่ ใส่ความหมายเข้าไปให้กับ Element ที่มีอยู่ก่อนแล้วเพื่อให้ Elements ต่างๆ มีความหมายในตัวของมัน

ก่อนหน้านี้ใน HTML4 Elements บางส่วนที่ถือกำเนิดขึ้นนั้น มีอยู่เพื่อการแสดงผลด้าน Screen โดยไม่ได้คำนึงถึงความหมายที่แฝงอยู่ เช่น b เอาไว้ทำตัวหนา i เอาไว้ทำตัวเอียง u เอาไว้ขีดเส้นใต้

ส่วน XHTML ที่สร้าง Element อย่างเช่น strong หรือ em เข้ามาใหม่ ได้ลบ b และ i ออกไป

Texts เล่นกับตัวหนังสือ

css กับการจัดการตัวหนังสือ มึน งง และ อ้าวเฮ้ย อาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆ คน เมื่อได้เห็นลักษณะของการเขียนบทความของผม เพราะมันออกจะดู มั่วๆ

ไร้ระเบียบแบบแผนไปหน่อย จับโน่นมาก่อน จับนี่มาหลัง ทั้งที่จริงมันควรจะเรียงแบบ เป็นขั้นเป็นตอน อย่างว่าแหละครับ คนที่จะเริ่มปั่นไปพร้อมๆ กับการเขียนเว็บด้วย CSS นี่ อย่างน้อยต้องรู้ html กันมาอยู่แล้ว ผมก็เลยถือเอาว่า ทุกท่าน ไม่มีทาง งง แน่นอน ก็เลยเขียนไปๆ มาๆ อย่างนี้

สำหรับวันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของ ตัวหนังสือกันครับ สำหรับการกำหนดว่า เว็บเราจะใช้ตัวหนังสือ อะไรเป็นฐาน หรือมาตรฐาน ของเว็บ ให้แสดงสีนี้ ทุกหน้า หรือ ขนาดเท่านี้ ทุกหน้า เราสามารถกำหนดได้โดย

Back to Top