sub string matching

Tag: sub string matching

CSS3 Attribute Selectors กับแนวคิดการทำ Floating Layouts

เคยคิดหนักเรื่องการแบ่งหน้าเว็บออกเป็นหลายๆ สดมภ์กันไหมครับ ไม่ว่าจะ สอง สาม สี่ หรือห้า เมื่อเราต้องการแบ่งหน้าเว็บทีไร ต้องมาเขียน CSS
ใหม่ทุกที แต่วิธีที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ มันต้องมีข้อแม้ และไม่ต้องไป ค้นหาว่า มี ”ฝรั่ง” ที่ไหนเคยทำ หรือ พาทำ หรือไม่ ถึงมีจริง ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน

การตั้งค่าการการแบ่ง สดมภ์ อย่างเป็นมาตรฐาน เราสามารถเขียน CSS แค่ไม่กี่บรรทัด ก็ทำได้แล้ว แต่สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้คือ การเขียน CSS Selector ในหมวดหมู่ Attribute
Selector โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง CSS Substring matching attribute Selector ถ้าใครยังไม่รู้ว่าเขียนยังไง ก็ลองค้นๆ หาเอาใน ThaiCSS นี่แหละครับ ผมเขียนไว้หลายแบบอยู่และนานมาแล้ว

ตัวอย่าง การเขียน css สดมภ์แบบที่หนึ่ง

Selectors ที่ต้องใช้ในการนี้มีทั้ง Child Selector และ Attribute Selector

Back to Top