pseudo class

Tag: pseudo class

pseudo-classes กับการกำหนด form stage interface เพื่อตอบโต้การใช้งานกับ ผู้ใช้งาน

วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการใช้ CSS มาช่วยในการทำให้ User Interface ของหน้าแบบฟอร์มทำงานตอบโต้กับผู้ใช้งานได้ดีขึ้น

การใช้ pseudo-classes ของ CSS เข้ามาช่วยในการตบแต่งหน้าแบบฟอร์มนั้นอาจจะช่วยให้แบบฟอร์มดูน่าใช้งานมากขึ้น และ ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รู้ว่าตัวเองกำลังกรอกแบบฟอร์มตรงไหนอยู่ พร้อมทั้งมีคำแนะนำในการกรอกข้อมูลลงไปในแบบฟอร์มนั้นได้ด้วย

ตัวอย่างที่ผมจะนำเสนอนี้ใช้เทคนิคการทำงานของ pseudo-classes ใน CSS3 เข้ามาประกอบกับโครงสร้างของ XTHML เพื่อให้แบบฟอร์มในเว็บไซต์นั้น ทำงานตอบโต้กับผู้ใช้งานได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดครับ

  • :active ในที่นี้ จะทำงานในขณะที่ click mouse (ตอนที่กดลงไปนั่นเอง)
  • :focus จะทำหน้าที่บอกตำแหน่งของตัวรับข้อมูลของแบบฟอร์มที่ cursor ของผู้ใช้งานทำงานอยู่ และ สถานะที่พร้อมใช้งาน (พร้อมรับข้อมูลที่จะกรอก)
  • :checked เป็น pseudo-classes ที่ทำการเช็คค่าความเป็นจริงของ input[type=’checkbox’], input[type=’radio’] ว่าได้ทำการเลือกไปแล้ว

Back to Top