css2

Tag: css2

เปรียบเทียบ Selectors ของ CSS2 และ CSS3

css2 และ css3 มีรูปแบบการใช้งาน selectors เพิ่มมากยิ่งขึ้นและแตกต่างกันออกไป มาดูกันว่า css3 มี selectors เพิ่มมา มากน้อยเท่าใด และเราจะเตรียมตัวนำไปใช้ได้อย่างไรกันบ้าง

เราจะเตรียมตัว ต้อนรับการมาถึงของ IE8 กันอย่างไรให้สมศักดิ์ศรี ถึงแม้ว่า ต้นมีนาคมนี้ ความไม่แน่นอน ยังคงมีอยู่สูงว่า จริงๆ แล้วเบต้า จะออกมาให้เราลองใช้กันทันหรือไม่ 5 มีนาเราคงเห็นคำตอบกัน แต่เรานั่งพิจารณาดูกันให้ถี่ถ้วนกันอีกสักนิดว่า เราจะนำ Selectors ทั้งสองเวอร์ชั่นเหล่านี้ มาใช้งานให้คุ้มกันอย่างไรบ้าง

ปัจจุบัน Selectors รูปแบบหลักๆ ที่เราใช้กันบ่อยมาก ก็คงจะมี

Back to Top