child

Tag: child

การเขียน CSS Selectors เพื่อสั่งงาน HTML Child Element

child element picture

วันนี้ ผมคิดอะไรออกบางอย่าง เป็นกรณีเส้นขนบังภูเขาไฟ ชนิดที่เรียกได้ว่า ผมน่าจะคิดพบตั้งนานแล้ว ได้แต่นั่ง งงๆ ในความโง่ของตัวเอง เลยเอามาเขียนไว้ตรงนี้อีกที

เหตุการณ์ที่ว่านี้คือ การสั่ง element ใดใด ที่เป็น child element ยกเว้น child ตัวที่ 1

เช่นว่า เราแบ่งเนื้อหาออกเป็น คอลัมน์ แล้วเราต้องการขีดเส้นกั้นเอาไว้ แต่ ถ้าเราสั่ง border เช่น border-left เข้าไปตรงๆ นั้น มันจะทำให้ เกิด เส้นขอบขึ้นที่ ด้านซ้ายสุดของกล่องข้อมูลด้วย เราจำเป็นต้องหาทางลบเส้นขอบมันออกไป โดยที่ยังคงความเป็น semantic ของ html เอาไว้ให้ได้มากที่สุด

เมื่อครั้งเก่าก่อน เราอาจจะเขียน class ขึ้นมา 1 class ซื่อว่า .none-border {border: none;} แล้วเอาไปใส่ ใน element ตัวแรกที่เกิดเส้นขอบขึ้น เพื่อลบเส้นขอบออกไปแทน แต่เกิดคำถามขึ้นว่า ทำไม เราต้องไปเพิ่ม ค่าให้กับ Attribute class นั้น โดยที่ชื่อ class ไม่ได้แสดงออกถึงการสื่อสารด้าน เนื้อหา ข่าวสารในความเป็น Semantic web ของภาษาเลย

ซึ่งหน้าที่เหล่านี้ โดยความรับผิดชอบแล้ว มันอยู่ที่ภาษา CSS ไม่ใช่ HTML

มาดูกันว่า เราจะลบเส้นขอบด้านซ้ายของ คอลัมน์แรกออกไปได้ยังไง โดยที่ไม่ใส่ class เพื่อสั่งลบเส้นขอบออกไป

Back to Top