มาประกวด Web Accessibility กันเถอะครับ !!!

กระทรวง ICT ได้จัดการประกวดเว็บไซต์ืัที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นมาตรฐานและทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งผมมองว่าเป็นโครงการที่ดีมากเหมาะสำหรับบุคคลที่สนใจไม่ว่าจะเป็น Web Standard, XHTML, CSS ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ในการประกวดได้ที่ การประกวดเว็บไซต์ืัที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility)

จากที่ผมได้ลองดาวน์โหลดรายละเอียดมาอ่าน (จริง ๆ ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วด้วย :P) เลยรู้ว่าเงื่อนไขข้อกำหนดเกี่ยวกับผลงานที่ส่งนั้นเค้าก็ไม่ได้ fix อะไรมาก โดยรวมก็คือ ทำเว็บมา 1 เว็บหรือเป็นเว็บที่มีอยู่แล้วก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น พี่พร กะ พี่รดิสสนใจก็นำเว็บ thaicss ไปส่งได้เลยแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่า ต้องเป็นเว็บไซต์ที่ผ่านมาตรฐาน WCAG 2.0 level A ขึ้นไป และใ้ช้ XHTML 1.0 transitional ขึ้นไปด้วย หลัก ๆ ก็จะมีเท่านี้

จากที่ผมได้สอบถามไปยังกระทรวง ICT ก็ได้ทราบว่า (เอามาแฉหมดเลย ฮ่า ฮ่า) หลักเกณฑ์ในการตัดสินก็จะเน้นที่มาตรฐานและการใช้งานจริง ก็คือ ได้มาตรฐานยิ่งสูงยิ่งดี ผ่านมาตรฐาน WCAG 2.0 level AAA นี่คงจะลอยลำไปเลย อีกอย่างก็คือเน้นการใช้งานจริง โดยหนึ่งในคณะกรรมการที่ให้คะแนนคือ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพราะฉะนั้นเว็บไซต์ที่ทำนั้นถ้านำมาอ่านด้วยโปรแกรม screen reader ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น JAWS หรือ NVDA แล้วต้องเข้าใจด้วย

สุดท้าย สิ่งที่ผมอยากเห็นคือ การตื่นตัวและให้ความสนใจต่อ Web Accessibility มากขึ้น ผมหวังใจไว้ว่าถึงอย่างไรก็น่าจะมีคนสนใจบ้างไม่มากก็น้อย เพราะอย่างน้อย ๆ บอร์ดแห่งนี้ก็มีตัวหนังสือตัวใหญ่ ๆ อยู่ข้างบนบอร์ดสามารถมองเห็นได้ง่าย บอกไว้ว่า "CSS XHTML Web Standards It’s Thai Web Standards Forums"

ปล. แล้วเจอกันวันรับรางวัลคับ

ปอ. ประกาศนี้อ้างอิงจาก มาประกวด Web Accessibility กันเถอะครับ !!! โดยคุณ boy

พร อันทะ แค่เอามาแปะครับ

Back to Top

2 Responses to มาประกวด Web Accessibility กันเถอะครับ !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top