การใช้ !important กับ IE6

เมื่อเราใช้ !important เติมท้าย value ของ property ใดใดของ CSS โมเดิร์นบราวเซอร์ส่วนใหญ่นั้นจะเลือกทำตามคำสั่งนี้ แต่ทว่า IE6 หรือ เวอร์ชั่นต่ำกว่านั้น จะมีปัญหากับเจ้า !important นี้ คือ เมื่อมีการเขียน prooperty เดียวกันซ้ำเข้าไปใน attribute เดียวกันอีกครั้งนั้น เจ้า IE6 หรือ ในเวอร์ชั่นต่ำกว่านั้นจะทำตาม property ตัวเดียวกัน ที่เขียนไว้ล่างสุดแทน

พูดง่าย ๆ ว่ามันไม่เห็น priority value ของ !important ด้วยเหตุนี้เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ของเราได้ ดังตัวอย่าง

p {background: green !important; background: red; }

เมื่อคุณลองนำไปเปิดใน modern browser ตัวหนังสือทั้งหมดใน p จะแสดงผลเป็น paragraph ที่มีสีพื้นหลังเป็นสีเขียว แต่ใน IE6 หรือ ต่ำกว่าจะแสดงเป็นสีแดงแทน

หวังว่าคงเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ครับ ขอโทษที่ไม่ได้เขียนเกี่ยวกับการ hack นาน

ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ให้ความสนใจครับ

Back to Top

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top