radiz

Tag: radiz

Intro to Radiz

ครั้งแรกนี้คงเกริ่นกันก่อน เกี่ยวกับสิ่งที่ผมจะเขียนและแบ่งปันให้

คนอื่น ๆ อาจจะรู้แล้ว หรือ ยังไม่รู้ ผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วย และ ก็ขอให้มันเป็นประโยชน์เพื่อใช้ต่อไปด้วย

“Start a War” สิ่งที่ผมจะเขียน ก็คือ การทำสงครามระหว่าง CSS กับ Browser

ก็คือ ทำให้ CSS ของเราเป็นกลางในทุก ๆ Browser คือ พยายามให้ผิดเพี้ยนน้อยที่สุด แสดงผลได้สมดุลที่สุดไม่ว่าจะเปิด Browser ไหน

อย่างไรก็ตามในการทำงานจริง ๆ นั้น ผมก็ขอแนะนำให้ยืนพื้นโดยการเลือก Browser เป้าหมายของคุณ

Back to Top