nesting

Tag: nesting

CSS Nesting เขียน CSS เป็นกลุ่มก้อนเพื่อให้ง่ายในการจัดการ

หลายปีก่อนก็เริ่มมี CSS Preprocessor เข้ามาอย่าง Sass หรือ Less ก็พอจะทำให้เหล่ามหาเทพ Front-End Dev ทำงานง่ายขึ้นมาได้บ้าง แต่ยังติดปัญหากับผู้ที่เริ่มเขียน CSS HTML หรือเหล่ามือใหม่ทั้งหลายที่ต้องติดตั้งของเยอะแยะก่อนจะเริ่มเขียนได้ CSS Nesting ก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้

Back to Top