css naked day

Tag: css naked day

Naked-Day ปี 2008

naked day ปีนี้ในไทยเงียบเหงา อาจจะเป็นเพราะพวกผมเงียบไป หรือ อย่างไร แต่ไม่เป็นไร
ใครที่ผ่านเข้ามาเจอะ ถ้าอยากเข้าร่วมสนุก ก็เชิญแวะมาอวดโฉมความเป็น semantic ของข้อ
มูลในเวปของคุณกัน

CSS Naked Day (วันเปลือย CSS) ปีนี้ 9 April 2008 โดย Dustin Diaz

เพื่ออะไร? เพ่ือโชว์ ความเป็น Web Standards ของเวปไซท์ของคุณ ความเป็น Semantic ในการจัดเรียงโครงสร้างให้กับเวปไซท์ นั้น ๆ ที่จะเข้าร่วม และ แน่นอนตามชื่อของมัน มันเป็นวันที่เราจะโชว์ <body> เวปของเราเปล่า ๆ โดยไม่มีเจ้าหนู CSS มาป๊วนเปี๊ยน

ผู้เข้าร่วมสนุก สามารถแทรก code เหล่านี้ไว้ในหน้า page ที่เปลือยเปล่านั้นของคุณ เพื่อบอกเล่าว่าเรากำลังเข้าร่วมเทศกาล Naked Day นี้อยู่

Back to Top