condition

Tag: condition

Conditional Comment ใน Internet Explorer

ตามที่พรอยากให้เขียนนะครับ วันนี้ผมจะพูดถึงเจ้า Internet Explorer จากค่าย Microsucks ที่อาจจะป่วนศีรษะเราหลาย ๆ คนให้กลัดกลุ้มใจเวลาทำงาน

วันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับการเขียน Conditional Comment ใน Internet Explorer หรือที่เพื่อน ๆ เรียกกันว่า Rules ให้ Internet Explorer นั่นเอง

Conditional Comment นั้นจะทำงานได้ในเฉพาะ Internet Explorer เท่านั้น เป็นส่วนที่ออกแบบมาเพื่อการนี้เลยเพื่อ เป็นการสั่งให้เพิ่มคุณสมบัติพิเศษ หรืออะไรก็แล้วแต่ให้กับ Internet Explorer และ Conditional Comment นี้จะทำงานได้กับ Internet Explorer ตั้งแต่ Version 5 ขึ้นไปและอาจจะเป็นไปได้ว่าการทำงานของมันใน IE5, IE5.5 และ IE6 จะแตกต่างกันด้วย

Conditional Comment จะเขียนในลักษณะนี้ครับ

<!--[if IE 6]>

คุณสมบัติพิเศษสำหรับ Internet Explorer เขียนที่นี่

<![endif]-->

โครงสร้างหลัก ๆ ของมันก็คือ เหมือนการเขียน comment ธรรมดาใน (X)HTML TAGs ซึ่งนั่นก็คือ การเขียนแบบนี้ “<!– –>” นั่นเอง ซึ่ง browser ตัวอื่น ๆ นั้นจะมองเห็นมันเป็น comment ธรรมดา ๆ เท่านั้นเอง และ จะอ่านข้ามไป

Internet Explorer นั้นถูกกำหนดมาให้มองเห็นและทำงานตามคำสั่งก็ต่อเมื่อได้เห็น การเขียน comment นี้ “<!– [if IE] –>” เท่านั้น เมื่อ Internet Explorer เจอมันจะมองเป็นคำสั่ง ๆ หนึ่งเหมือนเขียนกับที่มันอ่าน (X)HTML TAGs หรือ Script โปรแกรมตัวอื่น ๆ

Back to Top