basic

Tag: basic

รู้จัก XHTML Basic 1.1 (ตอนที่ 1)

เกริ่นเรื่อง

กาลปางก่อน เนิ่นนานมานั้น เหล่านักพัฒนาทั้งหลาย ที่พัฒนา Web site นั้นมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ใช้ที่เข้ามาเยี่ยมชม Website ของพวกเขาด้วย โทรศัพท์มือถือ, palm, pda และ/หรือ เหล่า Smartphone ต่าง ๆ คร่าว ๆ หลัก ๆ ดังนี้

  1. 1. คือไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น ปล่อยให้ Browser ของอุปกรณ์เหล่านั้นแสดงผล โครงสร้างหน้าตา Website ของพวกเขาไปตามยถากรรมที่มันถูกพัฒนามา
  2. 2. ดัดแปลงหน้าตาให้ใกล้เคียงกับการออกแบบที่ ออกแบบมาสำหรับ desktop screen ทั้งหลาย ด้วย CSS (handheld)
  3. 3. ทำแยกออกมาเป็น version ของอุปกรณ์เหล่านี้ไปเลย desktop screen ก็อีกแบบ สำหรับมือถือนั้นก็เป็นอีกแบบแยกออกจากกัน

ครั้งนี้ผมจะเขียนแนะนำเกี่ยวกับ markup ที่ w3 นั้นพัฒนามาเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เหล่านี้โดยเฉพาะ และ มี feature อะไรบ้างที่ w3 นั้นเตรียมให้เรานำมาใช้กัน

Back to Top