2d

Tag: 2d

ทำความเข้าใจ CSS3 Animations เบื้องต้น

CSS3 Animation

ไม่ว่าจะช้า หรือเร็ว สุดท้ายแล้ว CSS Designer ส่วนใหญ่ก็คงต้องเดินไปถึงจุดนั้นอยู่ดี จุดนั้นในที่นี้ ผมหมายถึงเรื่องของ CSS3 และการทำ Animation ตามท้องเรื่อง เว้นเสียแต่ว่า “ไม่มีความจำเป็นใดใด” ที่ต้องทำ เอาเป็นว่านำเสนอไว้เผื่อเกิดความจำเป็นก็แล้วกันนะครับ แม้ว่ามันจะ ขาดๆ เกินๆ บ้าๆ บวมๆ ก็ตาม

ในบทความนี้ ผมขอพูดถึงเรื่อง พื้นๆ เพื่อเริ่มสร้างความเข้าใจกันไปก่อนนะครับ

คำสั่งพื้นฐานของ Animation ใน CSS3 มีดังนี้

  • animation-name คือ การตั้งชื่อให้กับรูปแบบการแสดงการเคลื่อนไหว
  • animation-duration คือ ระยะเวลาของการเคลื่อนไหว จาก ต้นทาง ไป ปลายทาง
  • animation-timing-function คือ รูปแบบการเล่นใน 1 รอบของการเคลื่อนไหวของ keyframe
  • animation-iteration-count คือ การทำซ้ำ เช่น จะให้ทำกี่รอบ หรือ infinite คือ วนไม่หยุด
  • animation-direction คือ การสั่งทิศทางการเล่น เช่น จาก 1 ถึง 10 หรือจะให้เล่นถอยหลัง จาก 10 มา 1
  • animation-delay คือ จะให้เริ่มทำทันที หรือ ดีเลย์ ตามเวลาที่กำหนด เช่น ถ้าเรากดปุ่มแล้วต้องการให้ animation ที่เราสั่งงานเริ่มเล่นเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากกดปุ่ม 2 วินาที เราสามารถกำหนดได้ใน animation-delay โดยค่าเริ่มต้นคือ 0 ซึ่งเป็นการสั่งให้เล่นทันที
  • animation คือ shorthand property หรือการเขียนแบบย่อ โดยการใส่ค่าควรเรียงลำดับจาก <animation-name> || <animation-duration> || <animation-timing-function> || <animation-delay> || <animation-iteration-count> || <animation-direction>

HTML5 กับ CSS3 เมื่อเอามาทำ Photo Gallery

ตัวอย่างบทความ HTML5

เป็นอะไรกันไม่รู้ครับ พ่อแม่พี่น้อง ช่วงนี้ ทำไม มองไปทางไหนมีแต่คน บ้า HTML5 และ CSS3 แต่บางที
คงไม่ต้องหาคำตอบให้กับคำถามปัญญาอ่อนของผมก็ได้ เพียงแค่ก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ไปเรื่อย เรื่อยก็คงพอเพียงแล้ว

อันเรื่องราวของ HTML5 และ CSS3 นั้น ThaiCSS เองก็ใช้มานานนม เพราะมันมีมานานแล้ว จึงไม่ค่อยได้ตื่นเต้นไปเท่าไหร่

เมื่อก่อนตอนใช้ ก็มีคนหาว่าบ้า ตอนนี้เป็นไงหละ บ้ากว่ากุอีก

Back to Top