โปรแกรม

Tag: โปรแกรม

Dreamweaver 8.0.2 กับ XHTML 1.0 Strict

อ้าว เร่เข้ามา พ่อแม่พี่น้อง มาก่อนได้นั่งหน้า มาช้าได้นั่งหลัง มาทีหลังอาจได้ยืน มาดึกๆ ดื่นๆ อาจได้ขี่คอกันดู วันนี้ ผมจะนำเสนอเรื่องความอ่อนด้วย ปัญญาในการใช้โปรแกรม Adobe Macromedia Dreamweaver 8.0.2 ของผมเอง

ด้วยความสักแต่ว่าใช้ ไม่ดูตาม้าตาเรือ และไม่เอาประโยชน์ออกมาใช้ให้เต็มที่

วันนี้จะมาสารภาพความโง่ด้วยการ ปรับโปรแกรมให้เขียน XHTML 1.0 Strict แบบเบาๆ

Back to Top