การเรียกชื่อ

Tag: การเรียกชื่อ

การอ่าน และ การเรียกชื่อ CSS3 Selectors

ในตอนแรก ผมตั้งใจเขียนบทความในเรื่องการเขียน Floating Layout โดยใช้ Simple Selectors ผสมกับ Combinators ผลปรากฎว่า พอผมกลับมานั่งอ่านเองแล้ว ยังเห็นความยุ่งยากของการทำความเข้าใจกับการเรียกชื่อ Selectors แบบต่างๆ อยู่ อาจกล่าวได้ว่า ถ้าคนที่ไม่แตกฉานเรื่อง CSS Selectors แล้วมาอ่าน คง มึนงง กลับบ้านไม่ถูกกันเลยทีเดียว

ก่อนหน้านี้ผมเขียนบทความเรื่อง "อาชีพ เขียน CSS" เอาไว้ ตั้งปณิธาน เอาไว้ว่า จะพยายามอธิบายสิ่งที่มันยากๆ ให้เข้าใจง่าย และจะพยายามหาเรื่องใหม่ๆ มาให้คนที่สนใจได้รับรู้และศึกษา ตาม Title ของ ThaiCSS ที่เปลี่ยนไป เป็น CSS3 จึงต้องหันกลับมา เริ่มเขียนเรื่องใหม่ ค่อยๆ แนะนำกันให้เข้าใจกันก่อน

บางคนที่ทำมาหากินกับการเขียน CSS HTML แทบเรียกชื่อ Selectors ของ CSS ไม่ถูกด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าผมไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในเรื่อง Selectors ของ CSS แล้ว นั่นก็หมายความว่า "ผม บกพร่องในหน้าที่ ของการถ่ายทอดความรู้เรื่อง CSS"

Back to Top