CSS Positioned

การใช้ Sticky Position ใน CSS

วันนี้เรามีข่าวมาแจ้งว่าสำหรับการเขียนเว็บเพื่อให้ของติดห้อยอยู่บนขอบหน้าจอเมื่อเลื่อนเม้าส์ลงไปเรื่อยๆ เราไม่จำเป็นต้องใช้ความช่วยเหลือจาก Javascript อีกต่อไปแล้ว เมื่อ CSS มีความสามารถใหม่เพิ่มเข้ามา นั่นก็คือเราสามารถสั่งให้ Element ใดๆ สามารถเกาะติดอยู่ตรง View Port เมื่อเราเลื่อนหน้าจอไปถึงโดยคำสั่ง CSS Sticky

Back to Top