แจ้งยกเลิกการปฐมนิเทศน์ วันอาทิตย์นี้ครับ

เรียนสมาชิกทุกท่านครับ

เนื่องจากมีสายด่วนจากสงขลาถึงผมจาก พร ว่ายังตัดต่องานไม่เสร็จสิ้นครับเลยต้องรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบด่วนมากถึงด่วนที่สุดต้องกราบขออภัยเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ส่วนวาระการประชุมนั้นอาจจะเลื่อนไปเป็นอาทิตย์ หรือ อาทิตย์ถัดไปแทนซึ่งผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับผม

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ปล. ฝากกระจายข่าวให้ สมาชิกทุกคนที่รู้จักกันด้วยนะครับ

ขอบพระคุณมากครับ

รดิส สุทธิสุนทร

Back to Top

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top