รู้จัก และ เข้าใจใน Web Standards 2

Part 2: คิดและมองอย่าง วิศวกร

วิศวกรต่างรังสรรค์ผลงานต่าง ๆ ตามหลักวิธีการ และ บรรทัดฐานที่แน่นอน ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ และ มีจุดประสงค์จุดมุ่งหมายที่แน่วแน่ เช่น ไม้กระดานฝาบ้านต้องเรียงต่อกันอย่างเป็นระบบระเบียบ กำแพงต้องตั้งฉากกับพื้น เกียร์ต้องประกอบด้วยเฟืองที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นสัดเป็นส่วน

วิศวกรจะคิดคำนวณวิธีการ และ แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง หรือ วิเคราะห์การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสร้างงานของพวกเขาอย่างรอบคอบที่สุด ค่อย ๆ สร้าง ค่อย ๆ ดำเนินตามขั้นตอนไปที่ละขั้นเพื่อลดความเสี่ยง และ ได้ผลงานที่เป็นมาตรฐาน ด้วยการทำความเข้าใจในปัญหา เครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการทำงานในแต่ละครั้งอย่างพิถีพิถันและรอบคอบ

เมื่อคุณจะคิดที่จะสร้าง web ขึ้นมาสัก web คุณก็ต้องมาคิดเป็นลำดับเป็นหลักเป็นการเหมือนกับที่วิศวกรคิด คุณจะใช้ element ต่าง ๆ มาประกบประกอบกันอย่างไร เพราะ element แต่ละตัวนั้นต่างมีบรรทัดฐานของมันในการนำมาใช้งาน คุณจะขึ้นร่างขึ้นโครงอย่างไรให้ทุก ๆ อย่างลงตัว และ มีความหมายในตัวมัน เมื่อนำ content ต่าง ๆ เข้าไปวางแล้วทุกสิ่ง ๆ ทุกอย่างนั้นเหมาะสมถูกต้องหรือไม่

ทุก ๆ ครั้งที่มีการสร้าง web ขึ้นมาหรือ web page ขึ้นมาครั้งหนึ่ง ๆ นั้นเราก็ควรที่จะ ตรวจสอบทุก ๆ ครั้งด้วยว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องตามมาตรฐานที่บัญญัติขึ้นไว้หรือเปล่า เหมือนกับวิศวกรที่จะต้องตรวจสอบมาตรฐานของผลงานของตนทุก ๆ ครั้งว่าผ่านถูกต้อง และ ปลอดภัย หรือไม่ เราวาง content ได้ถูกต้องหรือไม่ tag ต่าง ๆ ที่เราวางไว้นั้นถูกที่ถูกทางหรือไม่ เมื่อนำ CSS เข้ามาตบแต่งให้สวยงามแล้ว CSS ที่เราใช้นั้นถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ เมื่อมีการแจ้งให้แก้ไขข้อผิดพลาด ก็ไม่ควรที่จะละเลยควรจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นในทันที เพื่อประโยชน์ใช้สอย ทั้งของตนเอง และ คนอื่น ๆ

การที่เรามีความเข้าใจในโครงสร้างของ XHTML และ CSS นั้นจะเป็นประโชน์ต่อเราอย่างยิ่ง เพราะเราจะรู้ และ เข้าใจว่าเราจะนำเจ้าสองสิ่งนี้มาใช้ร่วมกันอย่างไรให้เกิดประโยชน์ ให้ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ของเราได้ นำ CSS เข้ามาใช้กับ เอกสาร XHTML โดยไม่ทำให้เนื้อความข้างในหรือความหมาย โครงสร้างด้านในนั้นผิดเพี้ยน ไม่ต้องเขียนคำสั่งควบคุมการแสดงผลเพิ่มเข้าไปต่าง ๆ นานาใน tag เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป รู้จักสร้างและฝึกฝนตนเองให้เป็นระเบียบทำงานอย่างเป็นระบบละเอียดรอบคอบ และที่สำคัญมาตรฐานที่เรานั้นต่างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนั้นจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่พิการทางสายตา ได้เข้าใจในสิ่งที่เราจะนำเสนอใน Web page หรือ Website ของเรา การสืบค้น การเข้าถึงข้อมูล ที่ง่ายกว่าเมื่อก่อนที่เราต่างทำเพียงเพื่อขายผ้าเอาหน้ารอดไปในแต่ละครั้งหนึ่ง ๆ

จบตอนที่ 2 พบกันในตอนสุดท้ายเร็ว ๆ นี้

Back to Top

One Response to รู้จัก และ เข้าใจใน Web Standards 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top