เพลง

Tag: เพลง

My Guitar My Brothers

 • You lie with me
 • You love with me
 • Keep us together to be free
 • Forever…..
 • Oh my brothers we have been fighting
 • But what we´ve got tonight
 • Or just cries and dry
 • Look back at the graveyard
 • Time passing by so slow and hard
 • Sing our song longer and colder
 • Take everything jump over the hardest part

Back to Top