เขียน CSS ให้แสดงผลหลายแบบ ใน HTML แบบเดียว

แบบเพิ่มเติม