ส่วน Header

Contents

nth ย่อมาจาก notation represents an element that has

การใช้ Figure
ไม่ว่าจะเป็น HTML5 หรือ XHTML2 เมื่อต้องนำไปใช้งาน เขียนเว็บ ทั้งสองภาษา ต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักโครงสร้างเหมือนกัน ซึ่งผมยังเห็นว่า การเขียน ภาษาตระกูลHTML ในบ้านเรา ยังเขียนกันผิดๆ อ่านยากๆ อยู่มาก เพราะส่วนใหญ่มัวแต่ให้ความสำคัญในฉากหน้า มากกว่าฉากหลัง ผมอาจจมองต่างในตรงนี้ อาจจะยังอยากเถียง ในส่วนที่บางคนมองว่ามันไม่สำคัญ ไม่เห็นต้องไปเสียเวลากับมัน แต่ผมกลับมองว่ามันสำคัญมากกับการเขียน Code ที่เข้าใจง่าย อ่านสะดวก ง่ายต่อการนำไปพัฒนาต่อ ไม่ใช่ พัฒนากันที รื้อเขียนใหม่
การใช้ Figure
ผมคิดว่า เรายังขาดการปลูกฝังด้านการให้ความสำคัญในส่วนงานตรงนี้มากกว่า ไม่ใช่ว่ามันไม่สำคัญ มันสำคัญมาก แต่เรายังขาดการศึกษาและพัฒนาต่างหาก การเขียน CSS ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรมากมาย แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการเขียนภาาาโครงสร้างอย่าง HTML ผมยังบ่นๆ พูดๆ อยู่เสมอว่า ต้องเขียน HTML ให้ถูกก่อน แล้วเราจะเขียน CSS ได้อย่างสบายอารมณ์ ไม่ว่าจะใช้อะไรเขียน ใช้มือเขียน ใช้เพื่อนเขียน ใช้ลูกน้องเขียน หรือแม้กระทั่ง ใช้ วาค่อมเขียน ก็เขียนได้ ไม่ว่ากัน

สำหรับตัวอย่างวันนี้ ผมพาข้ามไปไกลกว่านั้น เพราะเราจะเข้าสู่ CSS3 Advance Layout Module กันไปโน่นเลย เราจะได้เห็นบทบาทใหม่ของการเขียน CSS แบบ OOP การใช้ Position แบบ CSS จริงๆ ทำความเข้าใจ ที่มาและที่ไปของ Float เพราะ Float ไม่ได้ถูกใช้ให้เป็นตัวจัดการ Layout แต่ใช้เป็นตัวกำหนดจัดการกับ Object ที่อยู่ใน Layout

การใช้ Figure
นั่นต่างหาก ดังจะเห็นได้จาก ใน CSS2ที่เราต้องใช้ Property clear: เพื่อจัดการกับ Layout กันจ้าละหวั่น เรื่องเหล่านั้นจะหายไปใน CSS3
การใช้ Figure
ประมาณ ตุลาคมนี้ HTML5 อาจจะถูกประกาศใช้ (สอดรับกับการปล่อย Windows 7 ของ ไมโครซอฟท์) Ian Hickson บอกว่าอนาคตของ HTML6 อาจจะเริ่มขึ้นในตอนนั้นเลยในทันที เพราะมีหลายอย่างที่ไม่สามารถใส่เข้ามา HTML5 ได้ ซึ่งถ้าใส่เข้าไปแล้ว อาจจะเป็นการทำให้ ผู้ให้บริการด้าน บราวเซอร์ทั้งหลายแบกภาระในการสร้างบราวเซอร์เพื่อให้รองรับคุณสมบัติของภาษามากจนเกินไป จึงรอเอาไว้อัดในเวอร์ชั่นต่อไปแทน