ทดสอบการใช้ CSS3 และ HTML5 เพื่อลองทำ Photo Slide

การทดสอบนี้ ยังไม่ใช่ที่สิ้นสุดกระบวนความของความสามารถ CSS3

Ptotos By: pornAntha

  1. ทุ่งนายามเช้า ที่กำลังไถพรวน รอหว่านกล้า มีคันนาอยู่มุมขวา แล้วโค้งไปทางซ้าย มีต้นไม้สองต้น อยู่ไกลๆ
  2. ดวงอาทิตย์ ลับขอบฟ้าไปแล้ว เหลือเพียงแสงสีทอง ตัดกับท้องฟ้า เหนือ อ่าวไทย
  3. กรอบไม้ หลากหลายสีสัน ติดไว้ที่ฝาผนัง ในร้านกาแฟ ที่หาดใหญ่
  4. เรือหางยาว ลอยคลอริมฝั่ง
  5. ดวงอาทิตย์กำลังขึ้น พ้นยอดไม้ ที่บ้านนอก
  6. ป้ายห้ามรถบรรทุกหนักเกิน 21 ตันผ่าน
  7. นกปูนปั้น หัวขาด