CSS3 Color Module [IE น้อยกว่า 9 ใช้ไม่ได้นะครับ!!]

ถ้าหากเว็บสักเว็บ สามารถตรวจจับอารมณ์ของคนที่เข้ามาใช้เว็บอยู่ในตอนนั้นได้ว่า อารมณ์กำลังเหงา สดใส หรือ สดชื่น ในระดับไหน CSS สามารถทำให้ รูปภาพ ที่แสดงผลอยู่ตอนนี้ สีสันสดใส หรือ เหงามากกว่าปกติ ก็คงจะดี

ปกติ

นกขุนทอง กำลังร้อง ในกรง

สดใส

นกขุนทอง กำลังร้อง ในกรง

เศร้า

นกขุนทอง กำลังร้อง ในกรง

ขรึม

นกขุนทอง กำลังร้อง ในกรง

ป่า

นกขุนทอง กำลังร้อง ในกรง